Arrow Arrow

» Tomáš Halík: Bděte a modlete se

Vytlačiť stránku

https://www.youtube.com/watch?v=MWkw3p8qr38

(Uverejnené s láskavým súhlasom autora.)

27. 9. 2023