Arrow Arrow

» Ciele

Našimi aktivitami chceme:
 
• byť miestom dialógu medzi spoločnosťou a kresťanskými hodnotami
• prispieť k otvorenej kultúre
• prispieť k prehĺbeniu a zdôvodneniu kresťanskej viery a nádeje
• prispieť k hľadaniu vzájomného porozumenia uprostred samotného kresťanstva
 
Prostriedkami k dosiahnutiu našich cieľov sú trvalé vzdelávanie sa, vzájomná komunikácia, prejavy sociálnej a charitatívnej spolupatričnosti. 
 
Naše činnosti:
 
• organizovanie konferencií, sympózií a odborných seminárov
• tvorba a distribúcia publikácií, tlačovín, obrazových a zvukových záznamov
• organizovanie kultúrnych podujatí a výstav
• organizovanie sociálnych a charitatívnych aktivít