Arrow Arrow

» Naše pozvanie

Kampanila čiže zvonica. Niekedy stojí mimo kostola, ale predsa s kostolom súvisí. Okrem toho však všetkým hlási, že sa niečo dôležité stalo – úmrtie, nešťastie, poplach. Ale hlási, aj keď sa udiala dobrá a veľká vec v spoločenstve ľudí – ukončenie vojny, začiatok novej spoločenskej etapy alebo iná nádej dotýkajúca sa všetkých. Neraz je orientačným bodom. Zvonica jednoducho zvoláva ľudí. A je z nej dobrý výhľad. A často stojí na námestiach, kde sa ľudia stretávajú, rozprávajú, obchodujú, vidia sa...

Jej zvuk sa o chvíľu stratí, ale vo chvíli, keď znie, preruší všednosť ticha, umožňuje iné vnímanie a nastavuje iný rozmer.

Občianske združenie Kampanila vzniklo na prelome rokov 2012 a 2013. Vychádza z kresťanských koreňov a hodnôt. Chce byť hlavne pri dialógu a pri tvorbe prostredia dialógu medzi ľuďmi dobrej vôle – ktorým záleží na spoločnosti, kultúre, na prostredí, v ktorom žijeme, na raste porozumenia, pokoja a dobra. Chce prispieť k lepšiemu objavovaniu kresťanských koreňov a súčasne k rozvoju otvorenej, vnímavej kultúry.

Všetky tieto hodnoty vystihuje obraz historickej mince. Po stáročia si udržiava svoj tvar. Ale jej kúpna sila sa dramaticky mení. V takomto duchu si uvedomujeme, že historická „minca kresťanstva“ sa môže v nových časoch stať pokladom, ak je v správnych rukách, ale môže byť akoby zbytočnou, ak ju nevieme dobre rozpoznať a zhodnotiť.

Kampanila chce prispieť k objaveniu významu tejto „mince“ a k jej doceneniu v dnešnom prostredí.

Všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na tom, čo je vo svete okolo nás, pozývame k náročnému ale poctivému dialógu.

Pre dobro nášho sveta. Pre dobro nás všetkých. Pre pamiatku na tých, čo boli pred nami, a pre dobro tých, čo prídu po nás.