Arrow Arrow

VI. sympózium: Autorita cirkvi v demokratickej spoločnosti – 30 rokov po...

9.11.2019 Vytlačiť stránku

„Sloboda je polovičná pravda. ´Byť slobodným´ je negatívny aspekt javu, ktorého pozitívny aspekt znamená ´byť zodpovedným´. Ak sloboda nie je používaná v zmysle zodpovednosti, mení sa na svojvôľu. A to je tiež dôvod, prečo sa stále zasadzujem za to, aby k Soche slobody na východnom pobreží bola vybudovaná jej obdoba, totiž Socha zodpovednosti na západnom pobreží.“

(Viktor E. Frankl)

 

Historické zmeny, ktoré odštartoval november roku 1989 sa nás dotkli a stále dotýkajú. Politický, spoločenský a kultúrny priestor dostal nové kontúry. A v tomto novom priestore si už tridsať rokov hľadá svoje miesto a svoju tvár aj kresťanstvo.

Náboženskou terminológiou môžeme povedať, že Nežná revolúcia bola pre nás obrovský dar. Ale tiež aj veľká výzva. Sme za tento dar vďační. Ale premýšľame aj nad tým, či sme nemali niektoré možnosti využiť aj lepšie. Premýšľame nad tým, čo by sa nemalo z étosu Novembra stratiť ani po tých desaťročiach. Nad tým, čo uplynulé desaťročia vypovedajú o nás.

Sympózium Autorita cirkvi v demokratickej spoločnosti – 30 rokov po... sa dotýka práve týchto tém. Odznelo na ňom veľa podnetov, ktoré by sa určite nemali vytratiť z našej pamäte, ale aj veľa podnetov, nad ktorými je dobré premýšľať ďalej.